Signaleren kindermishandeling

Inleiding

De huisartsenpost Midden Kennemerland (SHMK) en het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) hechten grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten en in dit geval van kinderen in het bijzonder. Daarom werken SHMK en RKZ samen aan het signaleren van kindermishandeling en is aan medewerkers van SHMK en RKZ gevraagd goed op te letten en vast te leggen (signaleren) hoe het met de veiligheid en het welbevinden van kinderen gesteld is.

Het signaleringsformulier

Bij alle kinderen tot 18 jaar die de huisartsenpost of het ziekenhuis bezoeken wordt volgens een landelijk protocol een signaleringsformulier ingevuld. Door gebruik te maken van dit formulier hopen wij vroegtijdig probleemsituaties thuis of in de woonomgeving te signaleren / in kaart te brengen. Bij het signaleren van problemen volgt altijd een gesprek. Geschikte instanties kunnen dan ingeschakeld worden om kinderen en/of hun ouders die hulp te geven die nodig is.

Mogelijke situaties

Meestal zal het invullen van het signaleringsformulier een standaard procedure zijn en is er geen verdere actie nodig.

Blijkt er dat er thuis of in de omgeving van het kind daadwerkelijk problemen zijn, dan wordt samen met de ouders/verzorgers gekeken hoe en waarin wij als hulpverleners, in het belang van het kind, hulp kunnen bieden.

Soms kan bij het medisch onderzoek door de arts een vermoeden ontstaan dat het letsel waarmee het kind komt een andere oorzaak heeft dan wordt verteld. We zullen dan verder moeten zoeken waardoor dit letsel is ontstaan. Het kan dan zijn dat de arts (huisarts, SEH arts, kinderarts of een andere specialist) zijn/haar zorg daarover met u bespreekt. Alles wat binnen een dergelijk gesprek wordt besproken zal vertrouwelijk behandeld worden.

In principe zullen wij u om toestemming vragen om contact te zoeken met andere hulpverleners, als dat nodig is.