Kosten

Aan de hulpverlening van de huisartsenpost zijn kosten verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt daartoe jaarlijks nieuwe tarieven vast.

De kosten worden zoveel mogelijk rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend.

Eigen risico

Spoedeisende huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.

Wordt u doorverwezen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor opname of een behandeling op de Spoed Eisende Hulp dan komen deze kosten wel ten laste van het eigen risico.

Ook de kosten van ambulancevervoer, medicatie en van onderzoek gaan ten koste van het eigen risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een urinekweek of een röntgenfoto.

Factuur

Indien wij niet beschikken over uw verzekeringsgegevens, dan betaalt u aan de balie van de huisartsenpost, of (bij telefonisch contact of visite) ontvangt u thuis een factuur. Deze betaalt u rechtstreeks aan de huisartsenpost en kan u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar declareren.

Voor vragen over de factuur kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie, tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 0251 – 265478.