Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad probeert knelpunten te signaleren en oplossingen aan te dragen vanuit het perspectief van de cliënten. Hiermee levert de cliëntenraad een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. De cliëntenraad kan het bestuur van de HAP gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die direct de cliënten aangaan.

Interesse om lid te worden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad zoekt nieuwe enthousiaste leden die haar willen komen versterken. Als u geïnteresseerd bent kunt u een e-mail sturen naar a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl