Hoe werkt het?

Altijd eerst bellen

Neem in alle gevallen eerst telefonisch contact op met de huisartsenpost, want u kunt de huisartsenpost alleen bezoeken na telefonische afspraak. Zo kunnen we iedereen zo efficiënt mogelijk helpen en lange wachttijden bij de post vermijden.

Bij voorkeur dient de patiënt zelf te bellen. Belt u voor iemand anders, zorg dan dat u alle patiëntgegevens bij de hand hebt.

Het telefoongesprek

U krijgt een triagiste (=speciaal daartoe getrainde doktersassistente of verpleegkundige) aan de telefoon die naar de volgende gegevens vraagt:

 • naam, adres, geboortedatum patiënt
 • telefoonnummer, waaronder u op dat moment bereikbaar bent
 • naam eigen huisarts
 • omschrijving van uw klacht(en)
 • uw medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoening/ ziektes/ allergieën)
 • namen van gebruikte medicijnen
 • de opgenomen temperatuur (indien van toepassing).
 • verzekeringsgegevens

Het vervolgtraject

De triagiste hoort uw klachten aan en bepaalt de ernst en urgentie van uw klachten. Hierna zijn verschillende trajecten mogelijk:

 • Telefonisch consult door de triagiste: Bij veel eenvoudige aandoeningen is geen bezoek aan de huisartsenpost nodig. De triagiste geeft u in dat geval een zelfzorgadvies. Dat advies wordt altijd, binnen korte tijd, achteraf gecontroleerd door de aanwezige huisarts. Ook kunt u voor zelfzorgadviezen terecht op thuisarts.nl.Indien u wordt terugverwezen naar het eerstvolgende reguliere spreekuur van uw eigen huisarts, dient u zelf de eerstvolgende werkdag contact op te nemen met de praktijk voor een afspraak.
 • Telefonisch consult door de huisarts: u wordt doorverbonden met de aanwezige huisarts die u verder adviseert.
 • Consult: u wordt verzocht naar de post toe te komen voor nader onderzoek door de huisarts. In sommige gevallen verwijzen we u voor verder onderzoek rechtstreeks door naar de spoedeisende hulp. We verzoeken u bij een consult uw identiteitsbewijs, verzekeringspasje en actuele medicatie overzicht mee te nemen. Indien u geen actueel medicatie overzicht heeft kunt u ook de verpakkingen van uw medicijnen meenemen.
 • Visite: de visite rijdende huisarts komt naar u toe.
 • Ambulance: indien uw leven in gevaar is komt er een ambulance naar u toe.

Na uw contact:

Uw eigen huisarts krijgt de volgende werkdag bericht over uw contact met de huisartsenpost.

NB: Het telefoongesprek tussen u en de doktersassistent (e) en/of de huisarts wordt korte tijd vastgelegd. Dit doen we om bij klachten of onduidelijkheden te kunnen nagaan hoe het gesprek verlopen is, en om de service aan te telefoon zo nodig te verbeteren.